Vahiy prosedürü ve içeriği
kıyametin atlıları kimlerdir? vahiy 6
Gökten düşen yıldızlar Vahiy 6:8+9
Vahiy 13'ün canavarı kim?
Kronolojik sıra tablosu
son 3 1/2 yıl Vahiy 11+13
fahişe kim Babil Vahiy 17
Armageddon, Tanrı'nın intikamı Vahiy 16+18-19
1. ve 2. diriliş Vahiy 20